ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ